Erinevad pottsepa šamotid firmalt Wolfshöher Tonwerke

Erinevad šamotid

 

Erinevad šamotid on mõeldud erinevateks kasutusaladeks. Selgitame siinkohal lühidalt mõningaid mõisteid, mida erinevate šamottidega seoses sageli kasutatakse:

1. vormimise protsess,
2. savimass,
3. savimassi veesisaldus tootmisel.

1. Vormimise protsess

Vormimise protsess kirjeldab seda, kuidas šamottkivile tootmisel kuju antakse. Peamiselt kasutatakse selleks ribapressimist või järelpressimist.

Ribapressimine
Tigupressi abil surutakse savimass läbi pressi väljundava, nii et moodustub lõputu materjaliriba. Sellest lõigatakse tükid vastavalt kivide soovitud mõõtmetele.

Järelpressimine
Järelpressimise puhul suunatakse veel plastilises olekus ribakujuline toorik metallist vormi ja pressitakse teise vormipoolega sinna sisse. Reeglina ei mõjuta see šamoti keraamilisi omadusi.

2. Savimass parima ahjušamoti tootmiseks, mis vastab EVS-EN 15544 ahjustandardi nõuetele

Savimass kujutab endast segu erinevatest savidest ja lisanditest, nt teralisest šamotimaterjalist (see on kõrvalsaadus, mis tekib põletatud toorsavi jahvatamisel ja teatud fraktsiooniks sõelumisel). Erinevad keraamilised omadused tekivad erinevate tulekindlate savide ja lisandite kokkusegamisel.

3. Savimassi veesisaldus

Sõltuvalt savimassis sisalduva vee hulgast saadakse pressimisel plastiline või kuiv tulemus. Plastilises toorikus on veesisaldus suur, kuivas kivimaterjalis aga vett ei ole. Võimalikud on ka igasugused vahepealsed variandid (nt poolkuiv pressimine). Kuivpressimise eeliseks on näiteks täpsemad kivimõõtmed ja nende mõõtmete parem säilimine.

Omaduste tähistused

HBO+ šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Plastiline järelpressitud šamott
Värvus: punakas kuni punakaskollane
Kasutustemperatuur: 1200°C
Meie HBO+ šamott on spetsiaalselt kahhelahjudele mõeldud. See on šamottide hulgas kõige levinum tähistus. HBO+ šamott on optimeeritud, et saavutada parim vastupidavus veeaurule ja temperatuuride kõikumisele, parim soojakogumine ning soojuse pikaajaline eraldumine.
Selle šamoti töötlemiseks sobib nii murdmine kui märgsaagimine. See on erakordne, sest tavaliselt välistab üks neist meetoditest teise.
Meie soovitame eelkõige HBO+ šamotti.
Pakume HBO+ šamotti tavaformaadis ka järelpressituna või sileda šamotina. Sileda HBO+ šamoti all mõeldakse ribakivisid, millel on erinevalt tavalistest kividest nelja suurima külje pind sile.

HBA šamott
Plastiline järelpressitud šamott
Värvus: lakkpunane
Kasutustemperatuur: 1200°C
See on spetsiaalne leiva- ja pitsaahjušamott, mis on saadaval formaadis 280/280/50 mm, tellimisnumber 22. Selle šamotiga on väiksem oht, et küpsetised kõrbema lähevad.

HKG šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Värvus: punakas
Kasutustemperatuur: 1150°C
Meie ahjumantli kivid on HKG šamotist.

HKE šamott
Plastiline järelpressitud šamott (A30p ja A35p)
Värvus: kollane
Kasutustemperatuur: 1300°C
See on täpsete mõõtmetega ja kõigisse kahhelahjude osadesse sobiv šamott. Meie soon- ja vedrukivid on HKE šamotist.

HKS šamott
Plastiline järelpressitud šamott
Värvus: kollane
Kasutustemperatuur: 1300°C
Šamott, millele on lisatud kordieriiti, garanteerib koldes kasutamisel minimaalse kulumise. Meie koldekivid on HKS šamotist.

HKC šamott
Plastiline järelpressitud šamott
Värvus: kollane
Kasutustemperatuur: 1300°C
Kordieriit-šamott, mis on mõeldud kasutamiseks maksimaalsete koormustega, näiteks küttekehade väljundavade juures. MeieGD suitsutoruühendused on HKC šamotist.

HBC šamott
Plastiline järelpressitud šamott
Värvus: kollane
Kasutustemperatuur: 1300°C
HBC-šamott õigustab end peamiselt nähtavates kohtades. See šamott valitakse peamiselt tema värvuse, mõõtmete täpsuse ja pinnastruktuuri pärast.

HBS šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Värvus: punakas
Kasutustemperatuur: 1150°C
Optimeerimata šamott, mis sobib kõigisse kahhelahjude osadesse.

HBW šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Värvus: kollakas
Kasutustemperatuur: 1200°C
Meie šamott-isolatsioonplaadid on HBW-šamotist.

HSM šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Värvus: punakaspruun
Kasutustemperatuur: 1200°C
Raske šamott puiduga kütmiseks. See šamott ühendab endas hea töödeldavuse ja väga hea mehaanilise vastupidavuse. HSM šamotti saab töödelda samade seadmete ja tööriistadega nagu HBO+ šamotti. Eriomadusteks on eelkõige suur tihedus (2,4 kg/dm³) ja muutumatu soojusjuhtivus.

HST šamott
Plastiline ribapressitud šamott
Värvus: punakaspruun
Kasutustemperatuur: 1200°C
Raske šamott puiduga kütmiseks. Eriomadusteks on eelkõige äärmiselt suur tihedus (2,9 kg/dm³) ja kõigil temperatuuridel samaks jääv soojusjuhtivus (ca 1,2 W/mK).

Nõuanne:
HST-šamotti ei tohiks teiste šamottidega samasse kihti paigaldada. Kõiki teisi šamotte võib omavahel mis tahes kombinatsioonides kokku paigaldada. Kõik eelkirjeldatud šamotid on kasutatavad kõigis kahhelahjude osades, koldest mantlini, eeldusel et nende kasutustemperatuuri ei ületata. Erandiks on vaid rasked šamotid HSM ja HST, mida ei tohi koldes kasutada.

Vaata tooteid SIIT

Wolfshoher_Tonwerke_samott_logo