Küttekolletest algavate tulekahjude ennetamine

 • Ära küta rikkis küttekollet.
 • Hoolda küttekollet. Korstna pühkimine: Eramus tohib ise puhastada aga ridaelamus ja korteris peab tegema seda tööd kutseline korstnapühkija. Vähemalt 1 kord aastas.
 • Kasuta vigade likvideerimiseks elukutselist pottseppa
 • Ära pane põlevmaterjali liiga lähedale küttekoldele (küttepuud, diivan, vaip,) Tulekahju võib tekkida soojusülekandest või lenduvast sädemest.
 • Ära lahku kodust ega mine magama enne kui kütmine on lõppenud.
 • Ära küta ahju liimpuidu, saepuruplaadi, olmejäätmetega jne-ga.
 • Küta mõistusega (ära küta üle).
 • Tühjenda küttekolle sütest alles peale nende jahtumist. Veendu, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke.
 • Ära küta rikkis küttekollet
 • Hoolda oma küttekollet: taga korstna pühkimine ja kasuta pottsepa teenuseid vigade likvideerimiseks.
 • Ära pane põlevmaterjale küttekolletele liiga lähedale (küttepuid, diivanit jne)
 • Ära sulge siibrit, kui näed lahtist tuld või siniselt hõõguvaid söetükke.

NB! Kutseline korstnapühkija peab vormistama puuduste kohta vastava akti!

( allikas: www.kodutuleohutuks.ee)