Küttesüsteemi ehitamisel tuleb järgida tuleohutusreegleid

Kindlustusseltside statistika näitab, et kõige rohkem tule­kahjusid põhjustavad küttesüsteemid.
Metallist valesti paigaldatud suitsutorud on üks sagedasemaid tulekahjude põhjuseid.

Laenuintressid teevad madallende ja ehitusturg on aktiivne. Maja ehitamine või renoveerimine on aga kulukas ettevõtmine, mistõttu otsitakse võimalusi kokkuhoiuks.
Kui ehituseelarve kärpimisega aga hoogu sattuda, võib see hiljem valusalt kätte maksta.

If Eesti Kindlustuse tulekahju põhjuste analüüs näitab, et 33% tulekahjude põhjuseks on ahjud, pliidid, kaminad, kerised ja nende korstnad ning suitsutorud. Just metallist suitsu­torud on kõige tavalisemad kahju põhjustajad.

Metallist suitsutorud on eriti ohtlikud

Küttesüsteemidest tingitud kahjude peasüüdlaseks on kindlasti metallist suitsutorude oskamatu paigaldamine. Võrreldes traditsioonilise kivikorstnaga on suitsutoru disainilt parema väljanägemisega, kuid on kindlasti ohtlikum tule­ohutuse mõttes.

Vastav ehitustöö tuleks tellida oma ala spetsialistilt, kes tunneb asja. Enne suitsutoru katmist kinniste konstruktsioonide taha (kipssein, vahelae läbiviigud jms) võiks võimalusel kohale kutsuda ehitusjärelevalve spetsialisti või päästeameti eksperdi, kes kontrolliks töö kvaliteeti. Samuti tuleks enne katmistöid teha proovikütmine. Ehitusobjektil peaks käepärast olema ka esmased tulekustutusvahendid.

Kaupmehelt tuleb küsida juhendmaterjale

Suitsutoru, kaminasüdamiku või saunakerise ostmisel tuleks müüjalt küsida ka eestikeelset paigaldusjuhendit. Paraku paljudel juhtudel pole seda olemas või on see liiga üldsõnaline. Seetõttu otsustasid kindlustusseltsid omalt poolt õla alla panna ja välja töötada metallist suitsukorstna ja ühenduslõõri juhendmaterjal. Juhendmaterjalis on välja toodud suitsukorstnate tuleohutuse kõige olulisemad momendid. Juhend on saadaval Eesti Kindlustusseltside Liidu kodulehel www.eksl.ee ja samuti If Eesti Kindlustuse kodulehel www.if.ee.

Kütteseadmete ehitamisel ei tule otsida mitte kõige odavamat lahendust, vaid kõige turvalisemat. Vara võib ju kindlustuse abil taastada, kuid kas tasub ohtu seada oma pereliikmete elu ja tervist?

Suitsukorstna paigaldamise põhivead

  • liiga väike vahemaa põlevmaterjalidest konstruktsioonidest
  • vale soojaisolatsiooni­materjal
  • vale või lohakas soojaisolatsiooni paigaldus
  • soojaisolatsiooni kahjustumine suitsukorstna välis­kesta puudumisel
  • suitsukorstna ebakvaliteetne kinnitamine
  • ülekütmine

(Allikas: Äripäev ja If Eesti Kindlustus)