Kütuse valimine

Kasutage alati kvaliteetset küttepuud. Nii on tagatud kamina optimaalne küttevõime. Muude kütuste kasutamine võib kaminat kahjustada.

Kvaliteetne küttepuu peab olema nii kuivanud, et selle niiskussisaldus on maksimaalselt 20%.

Selleks peab puit olema hiljemalt talvel või varakevadel halgudeks lõhutud. Lõhutud puud tuleb selliselt riita laduda, et nende ümber pääseb õhk liikuma. Riidad peavad olema pealt kaetud, et vältida liigse vihmavee halgudesse imbumist. Halud tuleb sügisel tuua siseruumidesse, et neid talvel kasutada.

1 kg kvaliteetsest küttepuust saadav energiahulk varieerub väga vähe. Samas varieerub olulisel määral eri puuliigist saadud halgude erikaal. Näiteks teatud mahuline kogus kaske annab vähem energiat (kWh) kui sama mahuline kogus tamme, sest tammel on suurem erikaal.

1 kg kvaliteetsest küttepuust saadakse umbes 3,8 kWh energiat, 1 kg täiesti kuivast küttepuust (niiskusesisaldus 0%) saadakse umbes 5 kWh energiat, 60% niiskusesisaldusega küttepuust saadakse aga ainult umbes 1,5 kWh/kg.

Niiske puidu kasutamisel võivad olla alltoodud tagajärjed:

  • tahma ja nõe kogunemine kaminaukse klaasile, kaminasse ja korstnasse
  • kaminast saab vähe sooja
  • kaminasse, suitsutorusse ja korstnasse koguneva nõe tõttu võib tekkida korstnatulekahju
  • tuli võib ära kustuda

Olge eriti ettevaatlik ja ärge kunagi põletage kaminas järgmisi materjale:

  • majapidamispraht, kilekotid vms
  • värvitud või immutatud puit (väga mürgine)
  • puitlaastplaat või vineer

See võib kahjustada toodet ja saastata atmosfääri.

NB! Ärge kunagi kasutage tulesüütamiseks kergestisüttivaid vedelikke, nagu bensiin, kerosiin, piiritus vms. See võib põhjustada nii kehavigastusi kui tootekahjustusi.